Christina’s

Christina’s, 111 N. Houston St, Granbury, Texas

6:30 p.m. until 10 p.m.